L’Ajuntament de Salt estableix un conveni de col·laboració amb la Fundació Girona Regió del Coneixement L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre l’entitat de mentoria Fundació Girona Regió del Coneixement, sòcia/col·laboradora de la Coordinadora de Mentoria Social i l’Ajuntament de Salt com a representant del Pla Educatiu d’Entorn per portar a terme la mesura “Mentoria socioeducativa” del Departament d’Educació.

Des de la Facultat d’Educació i Psicologia es porta a terme el projecte Rossinyol “mentoria per a una societat inclusiva”, fonamentat en el programa Näktergalen sorgit a la Universitat de Malmö de Suècia i que té per objectiu potenciar la inclusió social, la ciutadania activa i el desenvolupament personal dels infants nouvinguts. El projecte Rossinyol també pretén establir una xarxa de dinàmiques entre estudiants de la UdG (mentors) i alumnes d’origen estranger de les escoles de primària i centres de secundària de les comarques gironines, amb la finalitat d’afavorir la integració social, cultural i lingüística i el desenvolupament personal i formatiu, sense límits, dels alumnes d’origen estranger.

La Fundació Girona Regió de Coneixement dur a terme aquest projecte al municipi de Salt durant el curs 2023-2024, un total de 12 alumnes de secundària disposarà d’un mentor (estudiants de la Universitat de Girona) per orientar, generar expectatives que projectin un futur millor, ajudar a establir límits i prioritats, donar resposta a totes les demandes de la persona mentorada i aportar recursos en diferents àmbits vitals