Atenció a les sol·licituds fora termini

Fora del període de preinscripció, les sol·licituds d’admissió en el segon cicle d’educació infantil, en educació primària i en educació secundària obligatòria, s’atenen tenint en compte les places vacants existents i mirant de garantir l’equilibri en la distribució de l’alumnat en situació de vulnerabilitat entre tots els centres d’una mateixa zona.

Informació general

Aquest tràmit s’adreça a les famílies que no han escolaritzat els seus fills prèviament en cap centre de Catalunya i que volen demanar plaça per primera vegada en un centre del municipi perquè no ho han pogut fer a través del procés de preinscripció ordinària.

On es poden presentar les sol·licituds d’admissió

  • Només pot presentar la sol·licitud el pare, la mare, el tutor, la tutora, guardador o guardadora del nen/a que es vol escolaritzar o l’alumne/a mateix si és major d’edat.
  • Per presentar la sol·licituds cal trucar a l’Oficina Municipal d’Escolarització de  l’Ajuntament de Salt.

Qui pot presentar les sol·licituds d’admissió

El pare, la mare, el tutor, la tutora, guardador o guardadora del nen/a que volem escolaritzar degudament documentats.

Documentació que cal presentar

  • DNI
  • NIE
  • Certificat de naixement del fill o filla o llibre de família original.
  • Document acreditatiu d’estar empadronat a Salt o resguard conforme esteu tramitant la sol·licitud d’empadronament.
  • Cartilla de vacunes