En data 22 de novembre de 2023 s’ha actualitzat la guia d’acollida i recursos socioeducatius per qui vulgui conèixer els projectes que es realitzen actualment en el municipi de Salt