La Xarxa Tallers amb Famílies és un projecte comunitari i de treball en xarxa entre diverses àrees, institucions i serveis del municipi de Salt, que té la voluntat de sumar esforços i treballar conjuntament per millorar l’èxit escolar dels infants del municipi. 
Partint del fet que la participació de les famílies al centre és un element que afavoreix l’èxit educatiu dels infants i joves, el projecte consisteix a portar a terme diferents tallers, xerrades i càpsules pedagògiques als centres educatius dirigits a les famílies i conduïts per a persones voluntàries, personal tècnic i referents de centre, amb la finalitat d’apropar a les famílies a la comunitat educativa.
 
Els tallers que es duen a terme són:
 
– Parlem: Taller de conversa en català. El taller Parlem es proposa per tal de potenciar la llengua catalana a les famílies que volen practicar o aprendre la llengua. L’objectiu del taller és que les famílies comparteixin inquietuds i sorgeixin converses del seu interès, a través de jocs i dinàmiques per afavorir l’ampliació del seu vocabulari.
 
–  Cliquem: El Cliquem és un taller que pretén treballar nocions bàsiques relacionades amb la informàtica i les diferents aplicacions que utilitzen els centres educatius, per contactar amb les famílies, entre altres qüestions com fer un correu electrònic, descarregar aplicacions, demanar cites per internet, etc.
 
 – Creem: El Creem és un taller de treballs manuals i/o costura, el qual té la finalitat d’oferir un espai a les famílies, on es genera un aprenentatge de competències bàsiques per a cosir o fer treballs manuals destinats a l’escola.  
 
–  Passegem: El Passegem és un taller on es pretén establir vincle i fomentar la participació en el context escolar, a través de l’exercici físic, realitzant caminades o visites a diferents serveis del municipi i un espai on el vincle generat, pot desencadenar temes, converses i debats reflexius sobre el seu dia a dia, l’alimentació saludable, etc.
 
–  Participem: Taller enfocat a la participació de les famílies als centres educatius. L’objectiu principal és vincular-les i generar aprenentatges que potenciïn la implicació d’aquestes en els centres educatius i a la comunitat educativa en general.