La Xarxa Tallers amb Famílies (XTF), és un projecte comunitari de treball en xarxa entre diverses àrees, institucions i entitats del municipi de Salt, que té la voluntat de sumar esforços i treballar conjuntament per la inclusió de les famílies a la vida activa de l’escola i millorar l’èxit educatiu dels infants.

Partint del fet que la participació de les famílies al centre és un element que afavoreix aquest èxit, el projecte consisteix en aportar a terme tallers als centres educatius dirigits a les mares i pares i conduïts per persones voluntàries, famílies de l’escola, personal docent o l’equip tècnic del projecte.

Aquest projecte resta inclòs en el Servei de Coordinació i Gestió del Punt de Suport al Voluntariat de l’Ajuntament de Salt; gestionat per l’Associació per la Recerca i Acció Social- VINCLE. Aquest servei, a banda del Punt de Suport al Voluntariat (PSV) i de la Xarxa Tallers amb Famílies (XTF), s’encarrega de dinamitzar i assessorar a les AFA’s del municipi i en el suport i assessorament als centres educatius i entitats socials en relació a la metodologia Aprenentatge Servei/Servei Comunitari (APS/SC).

Objectius

Objectiu General:

Fomentar la inclusió de les famílies a la vida activa de l’escola per la millora de l’èxit educatiu dels infants, utilitzant com a eix transversal la relació i la vinculació amb els tallers.

Objectius Específics:

  • Fomentar la relació entre les mateixes famílies, oferint espais de trobada intercanvis i aprenentatges compartits.
  • Promoure un treball amb xarxa amb serveis i recursos de la Vila de Salt.
  • Fer coneixedores a les famílies dels serveis, recursos, projectes i entitats de la vila de Salt.

Els tallers

  • Parlem:

Taller de conversa i aprenentatge de la llengua catalana, amb la finalitat que les famílies puguin comunicar-se amb l’escola i amb el seu entorn.

Adreçat a totes les famílies de l’escola, amb un límit de places i una llista d’espera en el cas que aquestes quedin cobertes.

  • Cliquem:

Es treballen nocions bàsiques relacionades amb la informàtica i els diferents aplicatius utilitzats als centres educatius, com a eina de contacte amb les famílies.

Està adreçat a totes les famílies de l’escola, sempre que tinguin un nivell bàsic d’alfabetització en català, per tal de facilitar l’aprenentatge.

  • Creem:

Treballs manuals i/o costura, el qual té la finalitat d’oferir un espai a les famílies, en el qual es genera un aprenentatge de competències bàsiques per a cosir o fer manualitats.