Educacio 360 logo

La idea d’Educació 360 o a temps complet parteix de la base que l’educació és responsabilitat de l’Estat, de la família i de l’escola, però també del municipi, de les associacions, de les indústries culturals… i planteja «connectar els aprenentatges que es produeixen en tots els temps i espais de la vida de les persones». Proposa promoure i incorporar «també les oportunitats educatives que avui es troben fora del sistema reglat escolar: activitats extraescolars, de vacances, el temps de migdia i, en àmbits com l’artístic, l’esportiu, el lúdic, el lleure, tecnològic…» (Fundació Jaume Bofill, Diputació de Barcelona, FMRPC (2019).  L’Educació 360 té per objectiu que tothom tingui més i millors oportunitats educatives en tots els temps i espais de la seva vida i connectar l’educació i els aprenentatges entre el temps lectiu i el no lectiu. D’aquesta forma cada infant i jove construeix el seu propi itinerari vital amb equitat i sense exclusions.

Els infants i els joves aprenen en tots els seus espais, en els diferents àmbits de la seva vida.” Aquest és un dels eixos clau de l’Educació 360. Salt va ser, el 2018, una de les onze poblacions de Catalunya escollides per realitzar-hi un pla pilot per desenvolupar aquest projecte, que pretén posar fi a la dicotomia de l’aprenentatge de dins i de fora de l’aula. A la vila de Salt, el pla pilot s’ha focalitzat en dos àmbits que ja existien, amb l’objectiu d’implantar-los en clau 360. Un dels espais triats per enfortir els lligams entre les hores lectives i les no lectives va ser l’estona del menjador escolar. I, en segon lloc, el Juguem: un programa de l’Ajuntament que està molt consolidat i que ofereix activitats extraescolars de lleure educatiu als nens i nenes i als joves del municipi.

El Pla Educatiu de Salt té tot un eix dedicat a actuacions en clau Educació 360.  Actualment els dos principals projectes municipals són: Espai Migdia i Juguem?

Al migdia eduquem
Logo juguem