Ciutats educadores

QUÈ ÉS UNA CIUTAT EDUCADORA ?

És aquella ciutat que aposta per l’educació com a eina de transformació social i que mobilitza i articula el màxim nombre possible d’agents educatius que incideixen en el territori. Parlem d’una educació al llarg de tota la vida que travessa les diferents esferes de la vida ciutadana. Ser una Ciutat Educadora implica situar l’educació com a eix central del projecte de ciutat. Això comporta la presa de consciència que les diferents polítiques i actuacions que es proposen i posen en marxa des de les diferents instàncies i serveis municipals (com ara urbanisme, medi ambient, mobilitat, cultura, esport, salut, etc.) transmeten coneixements i eduquen, de manera intencional o no, en uns determinats valors i actituds. La Ciutat Educadora s’ha d’entendre com un projecte de ciutat que comporta una governança en xarxa, que es fonamenta en el diàleg i la col·laboració entre el govern municipal i la societat civil, i també amb altres ciutats del món.

El municipi de Salt es va adherir a la Xarxa de ciutats educadores el 21 de desembre de 1999.

Carta de les Ciutats Educadores

Xarxa de ciutats educadores