Plantilla per a usar la galeria:

  • Activarem el Masonry si volem tenir les imatges alineades.
  • L’atribut column indica les imatges que tindrem a cada fila.
  • El column spacing ens indicarà la distància entre les imatges.
  • Un cop creada la galeria podem afegir, modificar i eliminar les imatges que vulguem.
  • El hoover type és l’efecte que hi haurà al passar per sobre de la imatge amb el mouse.