Ràdio Escola a Ràdio Salt

Projecte impulsat per la comunitat educativa del municipi de Salt davant el repte que ha presentat el moment actual especialment en l’àmbit educatiu, i que ha portat a explorar tots els recursos i mitjans que tenim a l’abast per mantenir la comunicació, oferir oportunitats d’aprenentatge i transmetre escalf i suport als nostres alumnes i famílies.
La ràdio ens ofereix un canal més, un mitjà econòmic i estès a l’abast de gairebé tothom. A més a més que es replica amb altres suports, com internet.
Aquesta proposta vol ser un recurs més, un canal obert més a disposició de la comunitat
educativa. Vol complementar les estratègies i eines que cada centre educatiu està implementant, i no vol augmentar la càrrega de feina que estàs suposant la situació de confinament.

Web: Ràdio Escola a Ràdio Salt