Diagnosi socioeducativa

La Diagnosi socioeducativa prèvia al Pla Educatiu, elaborada entre l’octubre del 2017 i març del 2018,  recull el mapa socioeducatiu, el mapa dels agents, recursos i polítiques socioeducatives de Salt així com el mapa de visions sobre l’educació a Salt i la valoració qualitativa realitzada en el marc del Grup Motor del Pla Educatiu.