EL GEGANT DEL REC

Nom del centre ESCOLA EL GEGANT DEL REC
Públic o concertat Públic
Adreça Passatge de Joan Güell i Olivé, 1.  Mapa
Telf. 972232127 o 681310698
Correu b7008298@xtec.cat
Web https://agora.xtec.cat/esc-elgegantdelrec/
Xarxes Instagram: @escola_el_gegant_del_rec
Correu AFA https://ampagegantdelrec.com/

PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE

La metodologia educativa de la nostra escola es fomenta en 8 pilars:

 • Un enfocament constructivista de l’aprenentatge. Creiem que és fonamental la relació dels aprenentatges i la vida.
 • Metodologia activa. L’alumne ha de ser l’autèntic protagonista del seu aprenentatge sempre orientats i estimulats pels educadors.
 • Ensenyament en la diversitat. Procurem donar en tot moment un tractament personalitzat al màxim, contemplant el moment maduratiu en què es troba l’alumne.
 • Entenem que en la societat de la informació i el coneixement, els mestres hem d’educar els nostres alumnes per a l’aprofitament dels recursos que les tecnologies ens ofereixen.
 • Idiomes com a eix fonamental per a restar oberts al món.
 • L’increment de l’autonomia de l’alumne i el treball en equip. Diferents tipus d’agrupament: mig grups a infantil i grups flexibles a primària. El treball per projectes de manera global ens permet treballar integrant totes les àrees: matemàtiques, llengua castellana, llengua catalana, medi natural i social, llengua estrangera, etc. Així desenvolupem i consolidem l’adquisició de les competències bàsiques.
 • Desenvolupament intern de la personalitat.
 • Desenvolupament integral mitjançant els diferents àmbits expressius: expressió corporal, expressió musical, expressió oral i expressió artística.

Els principals projectes que portem a terme a la nostra escola són els següents:

 • Projecte de tallers d’intel·ligència Emocional

Amb aquest projecte pretenem que els nens/es coneguin les pròpies emocions i els valors d’una manera lúdica per tal de desenvolupar una personalitat equilibrada i un pensament positiu.

Es crea un clima d’aula emocionalment saludable a on es poden gestionar de forma correcta les emocions i on es poden expressar sense por a ser jutjats o ridiculitzats.

Treballem l’autoconeixement, autonomia, autoestima, habilitats socials, resolució de conflictes, pensament positiu, els amics.

 • Projecte de Filosofia 3/18

Aquest projecte té com a finalitat proporcionar les eines per millorar la capacitat de judici dels alumnes i fer-los més reflexius i raonables perquè estiguin més preparats per al món. Ajudem a veure diferents punt de vista davant les situacions, fomentant l’acceptació dels altres i de les seves diferències.

 • Projecte el planter

És un projecte de ConArte Internacional conjuntament amb la Càtedra Unesco de Polítiques Culturals i Cooperació de la Universitat de Girona.

Aprenen a tocar el violí i el violoncel amb dues professionals un cop per setmana al llarg de tot el curs escolar. És una proposta per afavorir el canvi social a favor del respecte, la igualtat, la solidaritat a través de la capacitat educativa de les arts.

 • Projecte de Llengua Anglesa

En un món cada vegada més complex, el domini de les llengües i el seu ús comunicatiu, acadèmic i professional és imprescindible, per tant, un dels nostres objectius és poder formar parlants plurilingües capaços d’interactuar en un context lingüístic i cultural complex. Estem convençuts que una llengua s’aprèn si es practica i és per això que fem una immersió en anglès de psicomotricitat (P3 i P4), Educació Física (P5 i 1r), Medi (2n, 3r i 6è) i Plàstica (4t i 5è). Aquest curs escolar estem fent el projecte EMAILC i diversos etwinnings

 • Projecte Interdisciplinar del centre

Cada curs escolar s’escull un tema per eleccions amb tot l’alumnat i es duu a terme un treball on el tema seleccionat és el fil conductor durant tot el curs. Val a dir, que durant el segon trimestre es fa la setmana cultural dedicada aquest tema i es fa una jornada amb famílies, on es treballa la cohesió de tota la comunitat educativa.

GALERIA