Programa de suport a l’alimentació infantil

L’Ajuntament de Salt conjuntament amb la Fundació Probitas dona ajudes de menjador als infants de les escoles i instituts del municipi, que complementa el programa de beques del Consell Comarcal del Gironès.  Des de les Comissions Socials de centre, formades per la Direcció de Centre, les TIS i els referents de Serveis Socials,  es decideixen els alumnes beneficiaris d’aquestes beques en base a la seva situació de vulnerabilitat.  Gràcies a aquest programa, a part dels infants becats pel Consell Comarcal, 22 alumnes més de cada centre es beneficien de beques al 100%.