Programes de Formació i Inserció (PFI-PTT)

Els programes de formació i inserció (PFI), són voluntaris, duren un curs acadèmic i estan pensats per a joves d’entre 16 i 21 anys que han deixat l’educació secundària obligatòria i no segueixen estudis en el sistema educatiu ni participen en cap acció formativa. L’objectiu dels PFI és proporcionar-los, d’una banda, la possibilitat de tornar al sistema educatiu (a la formació professional) i, de l’altra, l’aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball.

A Salt s’imparteixen els següents PFI-PTT:

A l’Institut Salvador Espriu:

• Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic (CM01)

• Auxiliar de muntatges d’instal·lacions elèctriques, d’aigua i gas (EE02)

Institut Salvador Espriu.  Telf. 972 240 246. Més informació a:  https://agora.xtec.cat/iessalvadorespriu-salt/estudis/professional/

A l’Escola Pia de Salt:

• Auxiliar de pastisseria i forneria (HT05)

• Auxiliar d’imatge personal: perruqueria i estètica (IP01)

Escola Pia de Salt. Telf. 972 24 99 93. Més informació a: http://salt.escolapia.cat/pfi/cursos-pfi/