Oportunitats educatives més enllà de l’escola

Des d’una perspectiva d’equitat i educació a temps complet, es vol facilitar i promoure la participació de l’alumnat amb més vulnerabilitat educativa en activitats extraescolars i de lleure educatiu més enllà de l’horari lectiu, en període de vacances i durant l’estiu realitzant activitats físicoesportives, culturals, artístiques, formatives (idiomes, competència digital…).

L’accés a aquestes oportunitats educatives ha de donar resposta a les necessitats i interessos personals de cada alumne i suposa un increment en les possibilitats d’èxit educatiu i personal de cada infant i jove. L’itinerari educatiu de cada alumne es nodreix del conjunt d’experiències d’aprenentatge que tenen lloc en els diferents espais educatius. Cal posar atenció en totes les oportunitats d’aprenentatge que tenen lloc en els diferents contextos pels que transiten els alumnes i en les connexions que s’estableixen entre ells.

L’acció coordinada i complementària dels diferents agents socioeducatius serà especialment rellevant per facilitar la connexió d’aprenentatges i acompanyar l’alumne en la construcció amb èxit del seu propi projecte de vida en les diferents dimensions, acadèmica, personal i social.

Objectius generals:

  •  Oferir una proposta d’activitats extraescolars de qualitat, diversa i equitativa.
  •  Contribuir a l’èxit educatiu d’infants i joves del municipi.
  •  Connectar la potència educativa del territori des d’una perspectiva d’educació a temps complet.

Aquest programa està finançat per la Generalitat de Catalunya que es gestiona en el marc del Pla d’Entorn del Departament de la Generalitat, de manera coordinada amb l’administració local, els centres i els agents educatius del municipi.