Neda a l’escola

Programa que promou l’adquisició i desenvolupament de les habilitats motrius bàsiques en el medi aquàtic amb la finalitat d’augmentar les mesures preventives per evitar ofegaments en el futur. A Salt, s’ofereix a tots els alumnes de 1r de primària i als alumnes de 1r d’ESO.