Fòrum d’Estudiants

El Fòrum d’estudiants de Salt és un projecte d’abast educatiu i social, dirigit a estudiants (des de batxillerat i cicles formatius CFGM, així com universitaris i alumnes de cicles formatius de grau superior CFGS), graduats, docents i antics docents, per orientar, compartir experiències i informar els joves amb l’ànim que continuïn estudiant i s’encoratgin a fer un grau universitari o superior. Compta amb col·laboradors i voluntaris, el suport de l’Ajuntament de Salt i promou – amb l’ajuda d’una pàgina web de referència – trobades, tallers, coaching personalitzat i altres iniciatives.

El Fòrum d’Estudiants té una doble intencionalitat:

  • Fer visible que a Salt molts joves arriben a fer amb èxit estudis superiors i universitaris
  • Poder compartir experiències que inspirin i orientin a altres joves

Contacte: forumestudiantssalt@gmail.com

Tota la informació sobre el Fòrum la trobaràs a la seva pàgina : salt.cat/forumestudiants