Dinamització d’AFA

El projecte de dinamització de les AFA, gestionat per l’entitat Vincle, pretén acompanyar els centres educatius de la ciutat i molt especialment les seves AFA’s per tal d’anar eixamplant la base participativa de les famílies en la vida de l’escola i, més concretament, per apoderar la comunitat educativa i promoure projectes i activitats liderades per les associacions de pares, mares i familiars de l’alumnat. Tanmateix, aquest és un projecte de ciutat transversal i horitzontal, un projecte que té en compte tots els agents i referents socioeducatius de la ciutat, passant per les escoles públiques i concertades, així com per les etapes dels cicles d’infantil, de primària i de secundària.

Contacte Eva Tarrés, etarres@vincle.org. Telf. 689 92 62 50