Plans d’acció

Els Plans d’acció educativa són l’instrument operatiu que han de permetre el desplegament de les línies d’actuació i de les accions incloses al Pla Educatiu de Salt. Els Plans d’acció són fruit d’una priorització a diferents nivells de les accions del Pla: les prioritzacions tècniques (de diferents serveis i àrees municipals) i  polítiques (tant de l’equip de govern com de la Taula x l’Educació).

A través dels Plans d’acció es concreten, despleguen i avaluen les accions prioritàries cada dos o tres anys, d’acord a les necessitats del moment.

Els Plans d’acció treballaran les accions a través de diferents fitxes operatives que recolliran la informació bàsica per tal de desenvolupar-les, especialment si es tracta d’accions de millora o accions noves, que tenen una certa complexitat.