Pla Educatiu d’Entorn

http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/entorn_pee/

Els Plans educatius d’entorn són una proposta educativa que vol donar resposta a les múltiples necessitats de la nostra societat impulsats pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Són instruments per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels membres més joves de la nostra societat, coordinant i dinamitzant l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves. S’adrecen a tot l’alumnat, i a tota la comunitat educativa, però amb una especial sensibilitat als sectors socials més desafavorits.

A Salt, el Pla Educatiu d’Entorn va de la mà i s’integra al Pla Educatiu de Salt creat el 2018.

Ràdio Escola a Ràdio Salt

Projecte impulsat per la comunitat educativa del municipi de Salt davant el repte que ha presentat el moment actual especialment en l’àmbit educatiu, i que ha portat a explorar tots els recursos i mitjans que tenim a l’abast per mantenir la comunicació, oferir oportunitats d’aprenentatge i transmetre escalf i suport als nostres alumnes i famílies.

La ràdio ens ofereix un canal més, un mitjà econòmic i estès a l’abast de gairebé tothom. A més a més que es replica amb altres suports, com internet.

Aquesta proposta vol ser un recurs més, un canal obert més a disposició de la comunitat educativa. Vol complementar les estratègies i eines que cada centre educatiu està implementant, i no vol augmentar la càrrega de feina que estàs suposant la situació de confinament.

Més informació a: http://radioescolasalt977.viladesalt.cat/

Neda a l’escola

Programa que promou l’adquisició i desenvolupament de les habilitats motrius bàsiques en el medi aquàtic amb la finalitat d’augmentar les mesures preventives per evitar ofegaments en el futur. A Salt, s’ofereix a tots els alumnes de 1r de primària i als alumnes de 1r d’ESO.

Activitats musicals a les escoles públiques de Salt

Projecte iniciat el curs 200/2001 per part dels espcialistes de música de totes les Escoles Públiques de Salt amb la finalitat de promoure el creixement del talent i de les habilitats musicals de l’alumnat de les escoles de Salt.

 

Des d’aquell moment any rere any s’han dut a terme conjuntament per oferir als alumnes de la nostra vila la possibilitat de gaudir, experimentar i fer aflorar les habilitats dels infants envers la música i tot el que hi envolta.

Al llarg de tots aquests anys, aquestes trobades han donat lloc a una sèrie d’actuacions: Audicions Musicals, Cantata,  Trobada de danses, Participació en el musical de l’IES Vallvera, Concert d’un cor anglès, Concert dels nens/es de Lingen, altres actuacions.

Aquests projectes s’han consolidat gràcies a la bona acollida de tots els membres de la comunitat educativa.

Concurs de retòrica a les escoles

El Servei Educatiu del Departament d’Educació al Gironès impulsa una nova edició del Concurs de Retòrica a les escoles.

El concurs, i sobretot les activitats preparatòries, es proposa

  1. Donar un impuls a l’ús de la llengua catalana a través d’un concurs.
  2. Millorar l’expressió oralde l’alumnat participant.
  3. Incentivar la recerca i el processament de la informació per a la construcció de discursos argumentatius.
  4. Facilitar el coneixement i l’intercanvientre diferents centres.

Saltfiction

SaltFiction és una associació cultural sense afany de lucre constituïda el 2018 per un grup de professionals de diversos àmbits relacionats amb el tema de la lectura i amb Salt que des del 2012 treballem per:

  1. Crear un projecte transversal amb tots els espais i persones implicats (escoles, biblioteques, espais de lleure, àmbit familiar, etc. i mestres, bibliotecaris, educadors, treballadors socials, pares i mares…).
  2. Enfortir-nos amb una feina conjunta que faciliti la comunicació entre tots i enriqueixi la tasca de cadascú.
  3. Coordinar-nos i recollir les bones pràctiques, fer-les visibles i proporcionar-hi els mitjans necessaris a través del treball en xarxa.

Entre el 2012 i l’actualitat hem desplegat iniciatives diverses amb el suport de les àrees de Cultura i Ensenyament/Educació de l’Ajuntament de Salt, com l’espai Guimerà76, de redistribució de llibres infantils i juvenils, que s’inicia el 2021 i funciona els dissabtes de 16 a 19h (vegeu aquí). El nostre projecte més consolidat és el Seminari de Coordinació de les Biblioteques Escolars de Salt.

Seminari de Coordinació de les Biblioteques Escolars de Salt

El curs 2015-2016, Salt Fiction engega  el Seminari de Coordinació de les Biblioteques Escolars de Salt, una de les formacions reconegudes pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya en el marc del Pla de Zona.

Actiu fins avui, aquest seminari ofereix una formació anual continuada als docents i als responsables de les biblioteques escolars dels centres educatius de Salt, amb els objectius d’augmentar els seus coneixements de literatura infantil i juvenil i educació literària, ajudar-los a establir criteris definits de selecció i valoració del fons bibliogràfic dels centres i ampliar els seus recursos per dinamitzar-lo.

Des del curs 2017-2018, a més de proporcionar l’espai per dur a terme les sessions presencials del seminari, l’Ajuntament de Salt hi destina una partida municipal que, a més de cobrir la formació, incrementa els recursos per a l’adquisició de fons dels centres participants.

El treball conjunt amb les biblioteques públiques (Massagran i Iu Bohigas), el suport del CRP de Girona i el compromís ferm de l’Ajuntament i l’optima resposta del col·lectiu docent de Salt expliquen els bons resultats d’una proposta que va endavant any rere any i la història de la qual es pot resseguir a l’espai virtual Biblioteques escolars del Gironès (vegeu aquí).