ESCOLA LA FARGA

Nom del centre ESCOLA LA FARGA
Públic o concertat Públic
Adreça C/Sant Dionís, 40.  Mapa
Telf. 972235637
Correu b7003215@xtec.cat
Web https://agora.xtec.cat/ceip-lafarga-salt/
Xarxes @lafargasalt
Correu AFA afalafargasalt@gmail.com

PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE

A l’escola la Farga rebem l’infant com un ésser capaç i singular i l’acompanyem perquè esdevingui autònom, competent, creatiu, respectuós, crític i sobretot feliç.

Per això optem per metodologies que facilitin els aprenentatges competencials: ambients, projectes, matemàtica manipulativa, escriptura funcional… amb l’educació artística com a un del principals eixos. Estem en recerca i formació pedagògica constant esdevenint així una escola viva i dinàmica.

Entenem l’escola com a un de les principals vies de coneixement, arrelament, valoració i
participació del poble, on tots els agents de la comunitat són claus per l’acció educativa que
s’hi desenvolupa.

GALERIA