ESCOLA VILAGRAN

Nom del centre ESCOLA VILAGRAN
Públic o concertat Concertat
Adreça C. Miguel de Cervantes, 11-15.  Mapa
Telf. 972400092 o 634768701
Correu b7003185@xtec.cat
Web vilagran.cat 

PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE

Una escola integradora, una escola de tots i per a tots.

L’estructura, organització i dinàmica del centre s’inspira en una educació humanista i cristiana que es caracteritza pel realisme, el sentit pràctic i l’èmfasi en els valors i la dimensió humana.

El projecte educatiu està centrat en el desenvolupament integral dels alumnes, i sempre s’adapta al ritme dels canvis actuals i aposta per la innovació tecnològica i pel treball cooperatiu.

GALERIA