ESCOLA PIA SALT

Nom del centre ESCOLA PIA DE SALT
Públic o concertat Concertat
Adreça C.Pla de Salt 10.  Mapa 
Telf. 972249993
Correu salt@escolapia.cat
Web Instagram: @escolapiasalt
Correu AFA afaescolapiasalt@gmail.com

PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE

L’Escola Pia Salt es defineix com una escola:

Oberta, Acollidora, Innovadora, Participativa, Arrelada, Transformadora

L’escola  a més  dels aspectes esmentats anteriorment, treballa a partir de 7 pilars:

  • L’alumnat és el centre de l’aprenentatge.
  • El treball cooperatiu forma part del nostre dia a dia.
  • Les emocions són fonamentals en el creixement de les persones.
  • L’escola té en compte que cadascú és i aprèn diferent.
  • La vivència , el joc i l’experimentació són claus en l’aprenentatge.
  • La proximitat amb les famílies és essencial.
  • La Interdisciplinarietat globalitza l’ensenyament.

GALERIA