ESCOLA MAS MASÓ

Nom del centre ESCOLA MAS MASÓ
Públic o concertat Públic
Adreça C. Pep Ventura 1.  Mapa
Telf. 972941382
Correu b7007919@xtec.cat
Web www.masmaso.cat
Correu AFA ampa@masmaso.cat

PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE

Escola democràtica, catalana, aconfessional i pluralista.

Respectuosa amb la diversitat, coeducadora, innovadora, activa i participativa. Projecte Pati educatiu.(en pandèmia no es pot portar a terme)

Treball específic de la llengua oral des de P3 fins a CI.

Metodologia activa i codocència.

Treball de les noves tecnologies per aconseguir una alfabetització digital,  fomentar l’esperit crític i el treball cooperatiu entre els alumnes.

GALERIA