ESCOLA LES DEVESES

Nom del centre Les Deveses
Públic o concertat Públic
Adreça Dr.Ferran 88. Mapa
Telf. 972941290
Correu b7008687@xtec.cat
Web https://agora.xtec.cat/escolalesdeveses/
Xarxes @escolalesdeveses (Instagram)

PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE

Com treballem a les Deveses?

–          Plans de Treball individualitzats:  per una educació de qualitat tot respectant el ritme de cada alumne.

–          Innovamat: matemàtiques centrades en la manipulació, els reptes vivencials i les estratègies de resolució.

–          Robòtica i pensament computacional: aprenentatge tranversal de les diferents competències que potencia el treball creatiu i cooperatiu.

–          Aula de llum: treball transversal a través de l’experimentació.

–          Experiments: treball del mètode científic.

–          Llenguatge oral: teatre i retòrica.

–          FET: treball sistematització de la lectura.

–          Dinamització de l’esbarjo.

GALERIA