ESCOLA LES ARRELS

Nom del centre ESCOLA LES ARRELS
Públic o concertat Públic
Adreça Passeig Maria Rosa Puig i Dalmau 1. Mapa
Telf. 972234699
Correu b7009850@xtec.cat
Web https://agora.xtec.cat/escolalesarrels/
Xarxes Instagram: @escolalesarrelsdesalt
Correu AFA ampalesarrelssalt@gmail.com

PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE

Escola catalana, activa, innovadora i de qualitat, democràtica, sostenible i compromesa amb el nostre poble. Volem infants competents i feliços, promovem l’ecologia emocional, eduquem persones CAPA (creatives, amoroses, pacífiques i autònomes) i fomentem les arts.

Treballem un ampli ventall metodològic: aules temàtiques més lúdiques i vivencials on l’alumnat és el centre d’aprenentatge, treball de grups heterogenis d’edat, Aprenentatge i Servei i diferents projectes (ràdio scool, hort, biblioteca, «Cocreem el pati», «Participem famílies» i «Estimem Salt!»).

GALERIA