INSTITUT VALLVERA

Nom del centre INSTITUT VALLVERA
Públic o concertat Públic
Adreça Passatge de la fàbrica tèxtil Coma Cros, 14.  Mapa
Telf. 972231919
Correu iesvallvera@xtec.cat
Web www.iesvallvera.cat
Xarxes Twitter: @ins_vallvera  Instagram: @iesvallvera_salt

PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE

L’institut Vallvera es troba situat a l’entorn de la zona esportiva Les Guixeres, de la Factoría Cultural Coma Cros i a un pas de les Deveses. L’oferta educativa del centre és molt àmplia: ESO, BAT i 2 famílies professionals, Administratiu i Serveis a la Comunitat.

Ens mouen els principis rectors de la LEC:  l’equitat, la cohesió social, el català com a llengua vehicular, el  pluralisme, foment de l’emprenedoria, la coeducació i la igualtat entre homes i dones. La qualitat pedagògica, la innovació i la relació participada amb les famílies i el nostre entorn, són els principis del nostre quefer quotidià. Tot plegat queda recollit en: projectes artístics a l’aula, projectes de sostenibilitat i ecologia, projectes d’innovació Futura FP, projecte de mediació, Pla Lector, projectes de mobilitat internacional…

GALERIA