INSTITUT SALVADOR ESPRIU

Nom del centre INSTITUT SALVADOR ESPRIU
Públic o concertat Públic
Adreça C.Folch i Torres, 4.  Mapa
Telf. 972240246
Correu b7003203@xtec.cat
Web espriusalt.cat
Xarxes Instagram, Twitter i Facebook: @EspriuSalt
Correu AFA ampa.salvador.espriu.salt@gmail.com

PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE

MISSIÓ: Oferir a cada jove una formació personalitzada i integral que li permeti el màxim desenvolupament de les seves qualitats i potencialitats.

VISIÓ: Ser un referent educatiu integrador i d’excel·lència en àmbits socioeconòmics complexos.

VALORS: Fomentem la llibertat i la responsabilitat, el respecte i l’esforç, la humanitat i la humilitat, la competència i l’afany per al treball ben fet, la inclusió i l’apoderament, la formació i el respecte per la diversitat, i la generositat i esperit cívics.

GALERIA