INS SALVADOR SUNYER

Nom del centre INS SALVADOR SUNYER I AIMERIC
Públic o concertat Centre Públic de Secundària
Adreça C.Miquel Martí i Pol s/n.  Mapa 
Telf. 972234975 / 691671247
Correu b7008407@xtec.cat
Web https://agora.xtec.cat/inssalvadorsunyer/
Xarxes Instagram: @inssunyer
Correu AFA ampasunyersalt@gmail.com

PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE

El nostre Projecte Educatiu pretén millorar el gust per la lectura amb la biblioteca d’aula i de centre, l’aprenentatge plurilingüístic amb l’optativa de francés, impulsar les noves tecnologies i les arts amb activitats Scratch, STEAM i robòtica educativa. Comptem també amb un desplegament d’optatives d’arts escèniques i mediambientals durant tota l’ESO.

A les aules apliquem metodologies innovadores, actives i globalitzadores per assolir les competències bàsiques perquè el nostre objectiu és que l’alumnat i les seves famílies aconsegueixin l’èxit educatiu i social que necessiten i es mereixen.

GALERIA