Guia d’acollida de recursos socioeducatius

La present guia on-line recull els recursos i serveis socioeducatius que s’ofereixen a la vila de Salt. Pretén ser una eina d’acollida, consulta i informació especialment per a tots els docents i professionals de la comunitat educativa, nouvinguts o que ja hi treballeu a la vila. Una eina d’utilitat per tenir sempre a mà i que faciliti els contactes i derivacions entre els diferents serveis.

Descarrega la guia en format PDF aquí

AF-GuiaRecursos-Definitiubo