Taula Formació i Laboral

Educació forma part, junt amb les àrees de joventut i convivència, de la Comissió operativa de la Taula FiL, liderada per l’EMO.  L’objectiu de la Taula és treballar per la coordinació de totes les entitats públiques i privades del territori que estan en l’àmbit de l’ocupació i la formació post-obligatòria i que comparteixen objectius i interessos comuns. La Taula FiL funciona amb dos plenaris anuals i un treball tècnic a partir de les comissions sorgides de la detecció de necessitats.  Actualment les comissions actives de la Taula FiL són la Comissió de Joves i la Comissió Formació d’Adults .