Consell Educatiu Municipal

El Consell Educatiu Municipal de Salt (CEM)  és l’òrgan participatiu de la comunitat educativa de la vila sobre qualsevol tema relacionat amb l’educació dins l’àmbit  territorial del municipi de Salt. Es va crear el 21 d juliol de 1988, com espai de trobada, participació, coordinació i dinamització de la comunitat educativa de Salt.  L’aprovació del Pla Educatiu de Salt a finals del 2018 va significar un impuls a les polítiques i accions educatives, proposades i impulsades conjuntament amb la comunitat educativa. En aquest nou context, es va fer una revisió del Reglament vigent fins a la data per actualitzar-lo, ampliar-lo i aconseguir la màxima participació de tots els sectors i operativitat de l’òrgan.

El nou reglament fou aprovat al Plenari del CEM d’octubre de 2020 i aprovat posteriorment pel Ple de l’Ajuntament.

REGLAMENT DEL CEM SALT_

Membres actuals del CEM 2022-2024

Al marge de les sessions Plenàries del CEM, que es reuneix mínim 3 vegades durant el curs escolar, existeixen grups de treball per abordar diferents temàtiques entre plenari i plenari. Els grups de treball són oberts a la ciutadania, poden participar persones vinculades a la comunitat educativa que no siguin membres del CEM.  Actualment els grups de treball del CEM són:

  • Condicions d’Escolarització
  • Educació 360
  • Salt Vila Acollidora i Educadora

Darreres sessions plenàries